Põhikooli lõpp ja gümnaasium, EV3 ja MicroPython!

EV3 kutsub 7. – 12. klassi õpilasi üles õppima STEM-i ja robootikaoskusi „reaalse maailma“ keskkonnas, valmistades neid ette kõrgkooliks ja karjääriks tehnoloogiaga segunenud maailmas.

 

Õpilased ja õpetajad saavad kasutada EV3 täiustatud omadusi ja funktsioone koos STEM-i, robootika ja arvuti integreeritud tootmise (CIM) õppetundidega, et luua töökohapõhiseid oskusi, keskendudes arvutiteadusele, tehnikale ja CTE/kutsehariduse konkreetsetele valdkondadele, nagu tootmine, infotehnoloogia ja eelprojekteerimine.

Uus EV3 MicroPython programmeerimiskeel, mis on nüüd standardiks kogu EV3 keskkooli sisule, on Pythoni optimeeritud versioon mikrokontrollerite jaoks ja võimaldab õpilastel omandada oskusi, mis on otseselt rakendatavad reaalsesse maailma Pythoni programmeerimisel.


21. sajandi tunnid

LEGO Learning Solutions on loodud paindlikeks õppekavaülesteks tööriistadeks, mis sütitavad uudishimu ja on hõlpsasti lõimitavad teie klassiruumi. Meie standarditega vastavusse viidud tunniplaanid pakuvad mitmesuguseid õpikogemusi, sealhulgas juhendatud õppimist ja probleemide lahendamise tunde, mis on otseselt seotud õpilaste reaalse elu küsimuste ja tähelepanekutega. Tundidesse integreeritud hindamisvõimalused aitavad veenduda, et hindamine toimub õppimise ajal, mitte pärast.

Välja töötatud koostöös ülikoolijuhtide ja klassijuhatajatega – ning õpetajate poolt katsetatud! – LEGO Education tunniplaanid on viidud vastavusse NGSS-i ja ELA ja matemaatika Common Core State standarditega ning pakuvad rohkem kui 60 võimalust mitme STEM/STEAM-i õppeaine ja õppetasandi vahel.

LEGO Educationi õppekava tööriistade ja komplektide abil saavad keskastmeõpilased:

* Kasutada erinevaid arutluskäike tõendite hindamiseks ja teooriate väljatöötamiseks
* Probleemide lahendamiseks ja järelduste tegemiseks luua andmeid ja nendega töötada
* Õppida tuvastama probleeme ja kasutada sobivaid tööriistu lahenduste otsimiseks ja edastamiseks
*Täiustada teaduse ja tehnikatavade kasutamist probleemide lahendamiseks, ideede lihvimiseks ja lahenduste hindamiseks

Meie lahendustega alustamine on kerge ja lihtne. Vaata meie alustamiseks vajalikke juhendeid ja tunniplaane.


Gümnaasiumihariduse alusväärtused

Gümnaasiumihariduses toetatakse võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut ning tema individuaalsetest eripäradest ja isiklikest huvidest tulenevate haridusvajaduste rahuldamist.

Gümnaasium loob igale õpilasele võimalused tema võimete maksimaalseks arenguks õpilase eelistusi arvestades, loovaks eneseteostuseks, teaduspõhise maailmapildi kinnistumiseks ning emotsionaalse, sotsiaalse ja kõlbelise küpsuse saavutamiseks.

Gümnaasiumihariduses toetatakse võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut ning tema individuaalsetest eripäradest ja isiklikest huvidest tulenevate haridusvajaduste rahuldamist.

Gümnaasium loob igale õpilasele võimalused tema võimete maksimaalseks arenguks õpilase eelistusi arvestades, loovaks eneseteostuseks, teaduspõhise maailmapildi kinnistumiseks ning emotsionaalse, sotsiaalse ja kõlbelise küpsuse saavutamiseks.


KASUTA ABISTAVAID MATERJALE

Tutvu keskharidusega lähemalt – https://www.hm.ee/et/tegevused/alus-pohi-ja-keskharidus/keskharidus

Gümnaasiumi riiklik õppekavahttps://www.riigiteataja.ee/akt/129082014021

E-koolikoti digitaalsed materjalidhttps://e-koolikott.ee/search/result?details=true&q=lego&isGrouped=true&type=all&materialTitle=true

MTÜ Robootika poolt kokku kogutud materjalidhttps://www.robootika.ee/wp/kasulikku/materjalid/

MTÜ Robootika poolt kokku kogutud juhendidhttps://www.robootika.ee/wp/kasulikku/juhendid/

Teadushuvihariduse Liidu kokku kogutud materjalidhttps://laenutus.teadushuvi.ee/oppematerjalid/


TUTVU LAHENDUSTEGA LÄHEMALT

Toome maale ja esindame järgmisi brände:

LEGO Education

RoboBloq

iRobot Root

MatataLab

Duckietown

Shape Robotics

 

 

 

Estrotech OÜ | Kassisilma 4, Räni küla, Kambja vald, Tartu maakond 61708, viies uks | +372 51 46 091 | pood@robomiku.ee