LEGO® Education annab õpilastele vahendid STEAM mõistete lõbusal ja haaraval viisil õppimiseks, aidates neil samal ajal olulisi 21. sajandi oskusi, näiteks probleemide lahendamist ja suhtlemist arendada. Õpilased saavad riiklikke haridusstandardeid järgides STEAM ainetega praktilisi kogemusi. Õpetajakoolituste, alustamisjuhiste ja tunnikavade abil saavad haridustöötajad STEAM õppimist ainetundides rakendada, lisavõimaluseks on õppimist huviringide, võistluste jms abil laiendada.  

Coding Express – kõik peale, sihtpunktiks on STEAM!


Vaksalisse jõudis uus rong – progerong ja selle nimeks on Coding Express.
Progerong äratab klassikalise rongikomplekti tegevusklotside abil ellu, tutvustades samas eelkooliealistele esmaseid programmeerimismõisteid. See mitmekülgne lahendus aitab õpilastel eluks olulisi oskusi, sealhulgas enesekindlust, koostööd ja loovust arendada, ladudes ühtlasi tugeva vundamendi elukestvale STEAM õppele.

Progerong on võtnud armastatud klassikalise mängu – rongikomplekti – ning kasutab seda sillana füüsilise ja digitaalse maailma vahel. Käesoleva paindliku lahenduse abil tutvuvad noored õppijad praktilisel viisil selliste programmeerimisteemadega nagu jadad, tsüklid ja tingimuslaused, saades sealjuures õppimises eduelamuse. Lapsed suunatakse programmeerima viie värvikoodiga tegevusklotsi abil, mis raudtee ümber asetatuna võimaldavad panna rongi signaali laskma, tulesid sisse ja välja lülitama, peatuma, tankima ja suunda muutma. Komplektiga on kaasas haaravad ja mängulised õpitegevused lasteaeda, lisaks valikuline rakendus, mis kogemuse võimendamiseks füüsilise mängu digitaalse maailmaga ühendab. Õpetajakoolituste, lihtsate alustamisjuhiste ja tunnikavade abil saavad haridustöötajad selle lahenduse abil elukestvale STEAM õppimisele vundamendi rajada.

LEGO® Education WeDo 2.0 – äratab loovuse, ergutab kriitilist mõtlemist ja tekitab STEAM vaimustuse!

LEGO® Education WeDo 2.0 toob intuitsioonipõhised tunnid, klassiruumi sobiva tarkvara ja praktilise STEAM õppimise algkooliõpilasteni üle kogu maailma. LEGO® Education WeDo 2.0 tutvustab õpilastele teadusmõisteid, algoritmilist mõtlemist ja inseneeriaprintsiipe ning kasvatab nende enesekindlust.

Projektid on üles ehitatud nii, et algklassiõpilastes kasvaks reaaleluliste STEAM teemade kohta õppides enesekindlus küsimusi küsida ja lahendusi ehitada.  Lisaks arendavad õpilased selliseid oskusi nagu koostöö, loominguline probleemide lahendamine ja suhtlemine – oskused, mis aitavad neil tulevikuks ette valmistuda. Õpetajakoolituste, alustamisjuhiste ja tunnikavade abil saavad haridustöötajad selle lahenduse abil elukestva STEAM vaimustuse sütitada.

LEGO® Education WeDo 2.0 komplekte kasutatakse ka FIRST® LEGO® League Jr. programmis, kus lapsed avastuste ja meeskonnatöö vaimus teaduse ja tehnoloogia imedega tutvuvad.


LEGO® Education SPIKE™ Prime – haarab kaasa kõik õpilased!  

Vajuta oma klassis STEAM õppimise gaas põhja LEGO® Education SPIKE™ Prime komplekti abil! 

Tutvustame LEGO® Education SPIKE™ Prime komplekti, uusimat lisandust LEGO® Education STEAM õpikontiinumisse. LEGO® Education SPIKE™ Prime köidab lihtsate sissejuhatavate tundide, lõputute loominguliste mudelite ja palju muuga õpilasi kõikidel tasemetel, suunates neid kriitiliselt mõtlema, andmeid analüüsima ja maailma mastaabis olulisi kompleksseid probleeme lahendama. Lahendus koondab LEGO® klotsid, programmeeritava mitme pordiga HUB-i, Scratch programmeerimise ja STEAM õppimise, mis kõik kokku aitab eri tasemel õpilastel enesekindlust kasvatada ja kriitilise mõtlemise oskust arendada.

LEGO® Education SPIKE™ Prime pakub mugavat ja lihtsat alustamiskogemust. Standardipõhised tunnid saab koos ehitamise ja programmeerimisega läbi viia 45 minuti jooksul. Õpetajakoolituste, alustamisjuhiste ja tunnikavade abil saab selle komplektiga tulemuslikult õpilaste enesekindlust suurendada, nende STEAM vundamenti tugevdada ja neid edukaks tulevikuks ette valmistada. 

LEGO® Education SPIKE™ Prime leiab edaspidi kasutust ka  FIRST® LEGO® League programmis, ülemaailmses robootikavõistluses, mis suunab õpilasi meeskonnatööd harjutama ja muutuva tööjõu tarbeks uusi oskusi omandama.

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 – parim viis koolis STEM-aineid ja robootikat õppida!

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 on praktiline õppekava läbiv robootika STEM lahendus III kooliastme ja gümnaasiumiõpilastele, mis pakub võimalusi kavandada, ehitada ja programmeerida, aidates lisaks õppijatel olulisi 21. sajandi oskusi nagu loovus, kriitiline mõtlemine, koostöö ja suhtlemine arendada.

Lisaks füüsiliste klotsidega ehitamisele arendavad õpilased programmeerimis-, tootearendus- ja kriitilise mõtlemise oskust ning saavad juurde enesekindlust. Õpilased saavad teadlikuks STEM ainetega seonduvatest karjäärivõimalustest, valmistudes seega ette ülikooliks ja/või oma tulevaseks karjääriks. Õpetajakoolituste, alustamisjuhiste ja tunnikavade abil saavad õpetajad STEM õppimisele tõelise hoo sisse lüüa.

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 on kasutusel ka FIRST® LEGO® League programmis, ülemaailmses robootikavõistluses, mis suunab õpilasi meeskonnatööd harjutama ja muutuva tööjõu tarbeks uusi oskusi omandama.

Võistlused – LEGO® Education panustab lõbusatesse ja oskusi arendavatesse võistlustesse!

Õpilastele on võistlused ääretult motiveerivaks ja haaravaks võimaluseks STEAM oskusi arendada ja demonstreerida. Võistluste jooksul õpivad õpilased muutuva tööjõu tarbeks uusi oskusi, harjutavad probleemide lahendamist ja suhtlevad inimestega üle kogu maailma. 

Strateegiline partnerlus organisatsiooniga FIRST® ning World Robotics Olympiad (WRO) liiduga annab LEGO® Education ettevõttele võimaluse arendada ja toetada võistlusprogramme üle kogu maailma. Aastatepikkune kogemus on näidanud, et kui lastel on võimalus õppida ja kasutada enda oskusi robotite ehitamiseks ja programmeerimiseks, siis saab nende teadlikkus STEAM ainetest ja enesekindlus täiesti uue mõõtme. FIRST® LEGO® League Jr. suunab LEGO® Education WeDo 2.0 abil 6-10 aastaseid õpilasi teaduse ja tehnoloogia imesid avastama. FIRST LEGO League programmis lahendavad 9-16 aastased õpilased reaalelulisi väljakutseid LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 abil, lähtudes samal ajal FIRST® Põhiväärtustest, mis rõhutavad muuhulgas meeskonnatööd ja ausat mängu.

Huvitegevus – Avarda mängulise õppe ja oskuste arendamise võimalusi LEGO® Education huvitegevuse programmidega!

LEGO® Education huvitegevuse programmide eesmärk on pakkuda järjepidevat praktilist õppimisvõimalust ka pärast tundide lõppu. Programmid on välja töötatud haridusspetsialistide poolt eri vanuses laste arenguvajadusi silmas pidades, alates vanusest 3-9 ja vanematele. LEGO Education kaubamärgi all korraldab programme partnerite võrgustik. Programmid on projektipõhised STEAM-tunnid eraldiseisvate õpieesmärkide ja vanusele sobivate töövihikutega igaks tunniks. Korrapärase tagasiside kaudu näevad vanemad oma laste uudishimu ja loovuse elavnemist ning saavad neid sel köitval eluliste oskuste arendamise teekonnal saata. Maailmas on rohkem kui 400 huvikeskust, mis pakuvad üle 70 000 õpilasele võimalust LEGO-põhist mängulist õpikogemust laiendada ja 21. sajandi oskusi arendada.

Toome maale ja esindame järgmisi brände:

LEGO Education

RoboBloq

iRobot Root

MatataLab

Duckietown

Shape Robotics

 

 

 

Estrotech OÜ | Kassisilma 4, Räni küla, Kambja vald, Tartu maakond 61708, viies uks | +372 51 46 091 | pood@robomiku.ee