ELUKESTVATE ÕPPURITE INSPIREERIMINE

LEGO® Education Solutions põhikoolile pakub õpilastele kaasahaaravaid ja praktilisi kogemusi, et uurida põhilisi STEM-kontseptsioone ja siduda need reaalse elu fenomeniga. LEGO® klotsid, programmeerimisvahendid ja õpetajatele mõeldud tunniplaanid sütitavad õpilaste loomuliku uudishimu, aidates neil lõbusal ja põneval viisil arendada olulist suhtlemisoskust, loovust, koostööd ja kriitilise mõtlemise oskusi. Kombatavad, paindlikud lahendused kasvavad koos õpilastega, kui nad lahendavad probleeme ja avastavad, kuidas teadus, tehnoloogia, tehnika ja matemaatika mõjutavad nende igapäevaelu.

LEGO Education toob selle loomingulise vaimu ka robootikaklubidesse, kodeerimisprogrammidesse ja loomeala. Tänu uute lõbusate Maker tegevustele muudab LEGO Education avastamisrõõmu veelgi kättesaadavamaks.


 


21. sajandi tunnid

LEGO Learning Solutions on loodud paindlikeks õppekavaülesteks tööriistadeks, mis sütitavad uudishimu ja on hõlpsasti lõimitavad teie klassiruumi. Meie standarditega vastavusse viidud tunniplaanid pakuvad mitmesuguseid õpikogemusi, sealhulgas juhendatud õppimist ja probleemide lahendamise tunde, mis on otseselt seotud õpilaste reaalse elu küsimuste ja tähelepanekutega. Tundidesse integreeritud hindamisvõimalused aitavad veenduda, et hindamine toimub õppimise ajal, mitte pärast.

Välja töötatud koostöös ülikoolijuhtide ja klassijuhatajatega – ning õpetajate poolt katsetatud! – LEGO Education tunniplaanid on viidud vastavusse NGSS-i ja ELA ja matemaatika Common Core State standarditega ning pakuvad rohkem kui 60 võimalust mitme STEM/STEAM-i õppeaine ja õppetasandi vahel.

LEGO Education õppekava tööriistade ja komplektide abil saavad esimese astme õpilased:

* Õppida uurima probleeme ja leidma võimalikke lahendusi
* Õppida mõistma, et läbikukkumine on üks info kogumise viise
* Arendada mõistmist, kuidas osad koos töötavad, et neist luua üks suur osa
* Arendada koostöö- ja suhtlemisoskusi, kui nad jagavad oma kaaslastega oma õppeprotsesse

Meie lahendustega alustamine on kerge ja lihtne. Vaata alustamiseks meie vajalikke juhendeid ja tunniplaane.


Põhihariduse alusväärtused

Põhihariduses toetatakse võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut.

Põhikool loob tingimused õpilaste erisuguste võimete tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks.


ARENDA ÕPILASE OSKUSI IGAKS VÄLJAKUTSEKS

Praktiline LEGO Learning on universaalne keel ja LEGO Education lahendused keskkoolile kasvavad koos õpilastega igal tasandil, pakkudes praktilisi kogemusi, mis stimuleerivad suhtlemist, loovust, koostööd ja kriitilise mõtlemise oskusi. Kui õpilased õpivad LEGO® klotside, kodeerimisvahendite ja õpetajatele mõeldud tunniplaanidega, siis nad sütitavad loomuliku uudishimu ja teravdavad teaduslikke uurimistöid, tehnilist disaini ja andmeanalüüsioskust – nii saavad nad täna oma STEM-klassides edu saavutada ja teadvustada oma täielikku potentsiaali digitaalsete kodanike ja juhtidena homme.

LEGO Education toob selle loomingulise vaimu ka robootikaklubidesse, kodeerimisprogrammidesse ja loomealadesse. Lõbusate uute Maker tegevustega muudab LEGO Education avastamisrõõmu veelgi kättesaadavamaks.


KASUTA ABISTAVAID MATERJALE

Tutvu põhiharidusega lähemalthttps://www.hm.ee/et/tegevused/alus-pohi-ja-keskharidus/pohiharidus

Põhikooli riiklik õppekavahttps://www.riigiteataja.ee/akt/129082014020

E-koolikoti digitaalsed materjalidhttps://e-koolikott.ee/search/result?details=true&q=lego&isGrouped=true&type=all&materialTitle=true

MTÜ Robootika poolt kokku kogutud materjalidhttps://www.robootika.ee/wp/kasulikku/materjalid/

MTÜ Robootika poolt kokku kogutud juhendidhttps://www.robootika.ee/wp/kasulikku/juhendid/

Teadushuvihariduse Liidu kokku kogutud materjalidhttps://laenutus.teadushuvi.ee/oppematerjalid/


TUTVU LAHENDUSTEGA LÄHEMALT

Toome maale ja esindame järgmisi brände:

LEGO Education

RoboBloq

iRobot Root

MatataLab

Duckietown

Shape Robotics

 

 

 

Estrotech OÜ | Kassisilma 4, Räni küla, Kambja vald, Tartu maakond 61708, viies uks | +372 51 46 091 | pood@robomiku.ee